Przed skorzystaniem z https://trapstarstore.pl/ przeczytaj uważnie niniejsze Warunki świadczenia usług

Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków i jesteś nimi związany. Jeżeli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, prosimy o niekorzystanie z naszej Strony internetowej.

Akceptacja Warunków
Wchodząc na naszą Stronę internetową lub korzystając z niej, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków oraz wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Witryny.

Zmiany Warunków
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, aktualizowania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Korzystanie z Witryny
Konta użytkowników: Jeżeli w Serwisie wymagane jest utworzenie konta lub podanie danych osobowych, wyrażasz zgodę na podanie dokładnych i kompletnych informacji. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera, a także zgadzasz się przyjąć odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w ramach Twojego konta lub hasła.

Treść: Użytkownik może korzystać z Witryny wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych. Zgadzasz się nie publikować, nie przesyłać ani nie przesyłać żadnych treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierające groźby, obelżywe, napastliwe, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, naruszające prywatność innych osób, rasowe, etniczne lub w inny sposób niewłaściwe.

Zabronione działania: Nie będziesz angażować się w żadną działalność w Witrynie, która mogłaby zaszkodzić, zakłócić lub zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Witryny lub korzystanie z Witryny przez osoby trzecie.

Prawa autorskie: Cała zawartość tej witryny, w tym tekst, grafika, logo, obrazy i oprogramowanie, jest własnością Trapstarstore.pl i jest chroniona prawami autorskimi. Nie możesz reprodukować, rozpowszechniać ani tworzyć dzieł pochodnych na podstawie tej zawartości bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Prywatność
Korzystanie z Witryny podlega również naszej Polityce prywatności, którą można znaleźć. Korzystając ze Strony wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Ograniczenie odpowiedzialności
W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo Trapstarstore.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub karne, ani za jakąkolwiek utratę zysków lub przychodów, czy to poniesioną bezpośrednio czy pośrednio, ani za jakąkolwiek utratę danych, wykorzystanie , wartość firmy lub inne straty niematerialne wynikające z (a) korzystania lub niemożności korzystania z Witryny; (b) wszelki nieautoryzowany dostęp do naszych serwerów i/lub jakichkolwiek danych osobowych na nich przechowywanych lub korzystanie z nich; (c) jakiekolwiek przerwanie lub zaprzestanie transmisji do lub z Witryny; (d) wszelkie błędy, wirusy, konie trojańskie i tym podobne, które mogą zostać przesłane do lub za pośrednictwem Witryny przez jakąkolwiek osobę trzecią; lub (e) jakiekolwiek błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści lub jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z treści opublikowanych, przesłanych pocztą elektroniczną, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem Witryny.

Informacje kontaktowe
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszych Warunków prosimy o kontakt pod adresem:

support@trapstarstore.pl

Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki i potwierdzasz, że je przeczytałeś i zrozumiałeś. Jeśli nie wyrażasz zgody na niniejsze Warunki, prosimy o niekorzystanie z Witryny.